Author: admin

 • Rekonstrukce kotelny pro HZS Jeseník

  Rekonstrukce kotelny pro HZS Jeseník

  Použitý detektor: E2630-CO a E2630-LEL

  Instalační partner: Unipro spol. s r.o. www.unipro.cz

  V kotelně stanice HZS jsou použity jednotlivé autonomní detektory plynu a oxidu uhelnatého řady E2630. K vyhodnocení úniků a hromadění plynů dochází již v detektorech, které spínají příslušné poruchové relé.

 • Rekonstrukce kotelny v Domově seniorů v Šumperku

  Použitý detektor: E2638-O2-3Y-R-LCD-230

  Instalační partner: Unipro spol. s r.o. www.unipro.cz


  V domově seniorů v Šumperku je instalován kombinovaný detektor Evikon E2632-CO-LEL. Vyhodnocení úniků a hromadění plynů je zařízeno pomocí poruchové signalizace Siemens KOTELNIK 1. Poruchová signalizace tak sdružuje všechny možné poruchy kotelny včetně úniku plynu.

 • Kotelna v Praze 6

  Použitý detektor: E2632-CO-LEL-230

  Instalační partner: Trend Technologie s.r.o. trend-technologie.cz


  Bytový objekt má 48 bytů. V kotelně slouží kombinovaný detektor Evikon E2632-CO-LEL k zajištění bezpečného chodu plynové kotelny. Kombinovaný detektor chrání kotelnu před únikem plynného paliva a zároveň před nahromaděním velmi nebezpečného oxidu uhelnatého.

 • Záložní stanice kyslíku v nemocnici

  Záložní stanice kyslíku v nemocnici

  Použitý detektor: E2638-O2-3Y-R-LCD-230

  Instalační partner: FLÍDR Medical s.r.o. www.flidrmedical.cz


  Detektory Evikon E2638-O2 slouží k detekci úniku medicinálního kyslíku v záložní stanici pro nemocnice v České republice. Detektory jsou vybaveny relé, které při případném úniku sepnou poplach a také LCD displayem pro okamžitou vizuální kontrolu měřených hodnot.