Rekonstrukce kotelny v Domově seniorů v Šumperku

Použitý detektor: E2638-O2-3Y-R-LCD-230

Instalační partner: Unipro spol. s r.o. www.unipro.cz


V domově seniorů v Šumperku je instalován kombinovaný detektor Evikon E2632-CO-LEL. Vyhodnocení úniků a hromadění plynů je zařízeno pomocí poruchové signalizace Siemens KOTELNIK 1. Poruchová signalizace tak sdružuje všechny možné poruchy kotelny včetně úniku plynu.

Kotelna v Praze 6

Použitý detektor: E2632-CO-LEL-230

Instalační partner: Trend Technologie s.r.o. trend-technologie.cz


Bytový objekt má 48 bytů. V kotelně slouží kombinovaný detektor Evikon E2632-CO-LEL k zajištění bezpečného chodu plynové kotelny. Kombinovaný detektor chrání kotelnu před únikem plynného paliva a zároveň před nahromaděním velmi nebezpečného oxidu uhelnatého.

Záložní stanice kyslíku v nemocnici

Použitý detektor: E2638-O2-3Y-R-LCD-230

Instalační partner: FLÍDR Medical s.r.o. www.flidrmedical.cz


Detektory Evikon E2638-O2 slouží k detekci úniku medicinálního kyslíku v záložní stanici pro nemocnice v České republice. Detektory jsou vybaveny relé, které při případném úniku sepnou poplach a také LCD displayem pro okamžitou vizuální kontrolu měřených hodnot.