E2658


DETEKTOR DO ATEX ZÓN E2658

Nehořlavý detektor do výbušného prostředí

  • dva analogové výstupy – 4-20 mA nebo 0-10 V
  • digitální rozhraní RS485 Modbus RTU
  • krytí IP66
  • napájení 11…30 V DC
  • dvě spínací relé pro alarm/ventilaci

Snímače detekce koncentrace plynu Evikon E2658 patří do řady ohnivzdorných detektorů určených do provozně nebezpečných oblastí a ATEX zóny 2 a 22. Spadají do rodiny multifunkčních měřících přístrojů PluraSens®. Využívají plynové senzory různých typů (polovodičové, elektrochemické, fotoionizační) k detekci nebezpečných koncentrací toxických a výbušných plynů a včasnému varování před jejich kritickou koncentrací. Senzory se vyznačují vynikající opakovatelností měření, stabilitou a dlouhou životností. Snímače jsou vhodné k použití v podzemních garážích, teplárnách, kotelnách, kuchyních a dalších rizikových oblastech, kde se potenciálně může akumulovat toxická koncentrace plynů.

Dvě výstupní relé RE1 a RE2 se sepnutým kontaktem lze využít pro připojení externí signalizace, ventilačního systému, k uzavírání ventilů nebo jiných ovladačů. Detektory jsou dále vybaveny dvěma analogovými výstupy 4-20 mA nebo 0-10 V a digitálním rozhraním ModBus RS485.

Přístroje jsou od výrobce dodávány kalibrované pomocí standardních směsí plynů. Nedílnou součástí každého detektoru je kalibrační protokol prokazující nastavení výstražných mezí. Rekalibraci je doporučeno provádět každých 6…12 měsíců, přesná doba je závislá na typu detekovaného plynu.

V tabulce jsou k náhledu veškeré varianty detektoru.

Zkratky pro druh senzoru: EL=Elektrochemický, PL=Polovodičový, ON=Optický NDIR, O=Optický, FI=Fotoionizační, KT=Katalytický