Oxid uhličitý je plyn běžně se vyskytující v zemské atmosféře a má bohaté využití v průmyslu. Je produktem dýchání, spalování, kvašení a dalších biochemických procesů, které jsou všude kolem nás. Přesto je ale tento plyn toxický. Jeho zvýšená koncentrace může vést k vážným zdravotním potížím.

Co je to oxid uhličitý (CO2) a kdy je pro člověka nebezpečný

Oxid uhličitý je plyn bez barvy, zápachu a chuti. Průměrný obsah CO2 v ovzduší se pohybuje kolem 0,04 % (neboli 400 ppm), v průmyslových oblastech je o něco vyšší. Koncentrace do 600 ppm je pro člověka zcela bezpečná.

Jiná situace ale nastává v interiérech. Koncentrace CO2 může dosáhnout nebezpečných hodnot zejména v uzavřených prostorech, pro které jsou stanovené závazné normy:

  1. Veřejné budovy: V případě vysoké koncentrace lidí v nedostatečně větraném prostoru dochází k tzv. vydýchanému vzduchu. Typicky tento stav může nastat ve veřejných budovách, jako jsou školy, kanceláře, zdravotnická zařízení apod., ale také v domácnostech. Hladina CO2 zde může dosáhnout 1000-5000 ppm. Limit je v ČR stanovený na 1500 ppm. Při překročení tohoto limitu je potřeba místnost pořádně vyvětrat. Směrnice EU na pracovištích určuje expoziční limit 5000 ppm po dobu maximálně 8 hodin. V případě překročení této hranice je nezbytné okamžitě evakuovat zasažené osoby a v případě potřeby jim poskytnout první pomoc.
  2. Pracoviště, kde dochází ke spalování, kvašení apod.: Příkladem jsou vinné sklepy, pivovary, spalovny, skleníky či podzemní garáže, ale také různá odvětví průmyslu. Zde může hladina CO2 dosáhnout až několik desítek tisíc ppm.  

Vliv zvýšené koncentrace CO2 na zdraví člověka

CO2 vytlačuje z místnosti kyslík. V případě koncentrace kolem 1500 ppm způsobuje krátkodobá expozice únavu, nevolnost, bolesti hlavy, zhoršené soustředění a závratě. Opakovaná krátkodobá expozice pak vede ke spánkovým poruchám a dalším psychickým potížím.

Při velmi vysokých koncentracích CO2 (od 20000 ppm) dochází k vážné otravě plynem, přidávají se křeče a dýchací potíže. Hladina 40000 ppm je považována za život ohrožující, dostavuje se bezvědomí a smrt udušením.

Detektor oxidu uhličitého vás včas upozorní na potřebu vyvětrat

Jak zajistit zdravé prostředí v interiéru

Jediným řešením, jak předcházet příznakům jako únava nebo nevolnost, je detekce nebezpečných plynů. Kvalitní detektory oxidu uhličitého (CO2) vás včas na zvýšenou koncentraci tohoto toxického plynu upozorní zvukovým nebo světelným signálem.

Detektory CO2 se umisťují zhruba 20 cm nad podlahu, jelikož oxid uhličitý je těžší než vzduch a v místnosti klesá. Řídicí jednotka s displejem může být umístěna ve výši očí. Některé hlásiče CO2 lze propojit s odvětráváním, díky čemuž se prostor při dosažení nebezpečných hodnot CO2 automaticky vyvětrá.

Detektor plynu EVIKON s displejem

Detektory plynu EVIKON v průmyslových aplikacích

Detektory pro monitorování oxidu uhličitého (CO2) od značky EVIKON se stávají nepostradatelným nástrojem v průmyslových aplikacích, jako jsou pivovary a vinné sklepy. V provozech, kde probíhá kvašení, je nutné hlídat úroveň oxidu uhličitého. Při kvašení vznikají koncentrace v desítkách tisíc ppm. Expozice vůči takovým koncentracím může vést k trvalému poškození zdraví nebo smrti. 

Dvoustupňová signalizace, kterou tyto detektory nabízí, umožňuje odhalit a reagovat na dvě různé úrovně CO2 v ovzduší pomocí odlišných alarmů. Tato funkce zvyšuje účinnost sledování a umožňuje okamžité reakce větracího systému. Doplňkem může být i LCD display pro okamžité odečítání měřených hodnot koncentrace CO2.

Kalibrace detektorů oxidu uhličitého

Průmyslové detektory CO2 je potřeba v pravidelných intervalech kalibrovat, aby se zabránilo vzniku odchylek v měření. Na rizikových pracovištích intervaly povinné kalibrace stanovuje zákon. Kalibrace může provádět pouze osoba certifikovaná výrobcem. Detektory Evikon, určené pro monitoring kvality vzduchu, lze vybavit automatickou rekalibrací, a stávají se tak bezúdržbovými.

Zaregistrujte si u nás svůj detektor a my vás zdarma upozorníme na datum zákonné kalibrace.

Benefity měření CO2 a zdravého ovzduší v interiérech

Kvalita vzduchu má přímý vliv na zdraví a výkon lidí. Ve školách zvyšuje koncentraci žáků a studentů, na pracovištích zlepšuje produktivitu zaměstnanců a jejich celkový komfort i motivaci. Měření CO2 v domácnostech je důležité zejména pro kvalitní spánek a zdravý vývoj dětí, které jsou na otravu oxidem uhličitým náchylnější.

Comments are disabled.