AUTONOMNÍ DETEKTOR E2630

Robustní detektor plynu s integrovanou signalizací

  • snadná instalace na zeď
  • krytí IP65
  • napájení 24 V DC nebo 230 V AC
  • dvě spínací relé pro alarm/ventilaci
  • integrovaná akustická signalizace 85 dB
  • LED vizuální sginalizace blikající

Stacionární detektor zvýšené koncentrace plynů Evikon E2630 je elektronické zařízení, určené k detekci nebezpečné koncentrace toxických a výbušných plynů a včasnému varování před jejich kritickou koncentrací. Detektor je vhodný k použití v podzemních garážích, teplárnách, kotelnách, kuchyních a dalších rizikových prostorách, kde se potencionálně může akumulovat toxická nebo výbušná koncentrace plynu.

Detektor je vybaven dvěma výstupními relé s přepínacím kontaktem, které lze využít pro připojení externí signalizace nebo ventilačního systému. Detektor sám je vybaven sirénou a LED světelnou signalizací, které spínají dvoustupňově. Tedy první nastavená hodnota sepne relé 1 a LED signalizaci. Druhá hodnota připne relé 2 a houkačku.

Zařízení je dodáváno s kalibrovaným a teplotně kompenzovaným elektrochemickým, katalickým nebo polovodičovým senzorem se spolehlivou opakovatelností měření, stabilitou a dlouhou životností. Nedílnou součástí každého balení detektoru je kalibrační protokol.

V tabulce jsou k náhledu veškeré varianty detektoru.

Zkratky pro druh senzoru: EL=Elektrochemický, PL=Polovodičový, KT=Katalytický