Úvod


Kalibrujeme detektory plynů Evikon

Detektory plynů jsou zařízení používaná ke včasnému varování před toxickou nebo výbušnou koncentrací různých nebezpečných plynů. Detektory plynů je nutné jednou za 12 měsíců rekalibrovat.

Kalibrujeme detektory Evikon

Upozorníme Vás na termín zákonné kalibrace. Zkalibrujeme do tří dnů.

Jak probíhá rekalibrace?

Kalibrace detektorů plynu je povinná ze zákona č. 246/2001 každý rok.
Měsíc předem Vás emailem upozorníme, že je detektor třeba zkalibrovat.
Přinesený detektor budeme budeme 48h nahřívat. Pak detektor rekalibrujeme a vystavíme kalibrační protokol. Po rekalibraci je detektor plně funkční a může být ihned znovu instalován a používán.