Chladiva HFC

Chladiva HFC, Hydrofluorokarbony, nebo také hovorově freony jsou dnes nejrozšířenější náplně chladících zařízení a tepelných čerpadel. S chladivy se setkáváme v mnoha běžných aplikacích od chladících zařízeních velkých komerčních budov a hotelů, přes klimatizace v autech a menších domech, chlazení v ledničkách, mrazících zařízení, až po malá tepelná čerpadla v rodinných domech.

V roce 1987 byl přijat Montrealský protokol o látkách poškozujících ozonovou vrstvu Země. Tento protokol byl první regulací látek, které poškozují ozonovou vrstvu a přispívají k globálnímu oteplování. Na tento protokol postupem času navazuje řada zákonů. Dnes na tento protokol navazuje nařízení Evropské komise o F-Plynech a Norma ČSN EN 378 1-4 (10/2017).

Rozdělení chladiv

 • Plně halogenované uhlovodíky (CFC) – R11, R12, R113, R114, R115, R13; veškeré použití k údržbě zakázáno
 • Částečně halogenované uhlovodíky (HCFC) – R22, R123, R124, R142 možné použít k údržbě zařízení do 31. 12. 2014
 • Fluorované uhlovodíky a jejich směsi (HFC) – R23, R32, R125, R134a, R152a, R143a, R227ea, R236fa
 • Směsi:
  • R407C (R32/R125/R134a; 23%/25%/52%)
  • R410A (R32/R125; 50%/50%)
  • R417A (R125/R134a/R600; 46,6%/50%/3,4%)
  • R507 (R125/R134a; 50%/50%)

HFC chladiva nejsou toxické a jsou nehořlavé za normálních podmínek (bezpečnostní klasifikace A1). Mají však vysoký potenciál globálního oteplování (GWP). Proto se musí chladicí systémy pravidelně kontrolovat a chránit proti úniku chladiva.

Zařízení s chladivy podléhají pravidelným revizím podle velikosti výkonu a objemu chladiva. V aplikacích, kde objem chladiva v zařízení (včetně venkovní jednotky) může vytvořit nadlimitní koncentraci, je nutné použít varovný detekční systém. Detekční systém bude varovat při havarijním stavu – tedy úniku chladiva do místnosti.

O detekci plynů

Detektory plynu

Detektory plynů, odborně snímače detekce koncentrace plynů, jsou bezpečnostní zařízení používaná ke včasnému varování před toxickou nebo výbušnou koncentrací různých nebezpečných plynů. Taková zařízení jsou nutná pro ochranu zdraví osob například v podzemních garážích, kotelnách, teplárnách nebo kuchyních a dalších prostorách, kde by potenciálně mohlo docházet ke zvýšení koncentrace nebezpečných plynů až k toxickým nebo výbušným hodnotám.

Měření plynů – PRŮMYSLOVÉ KUCHYNĚ

Průmyslové kuchyně zajišťují teplá jídla pro celé podniky, kanceláře nebo třeba aerolinky. K vaření se v těchto kuchyních často používají plynové sporáky, kde může unikat zemní plyn nebo LPG.

Měření plynů – OCHRANNÁ ATMOSFÉRA

Trvanlivost ovoce a zeleniny může být snížena vlivem určitých podmínek prostředí ve skladovacích prostorách. Řízené vytváření ochranné atmosféry je dobrým řešením pro zajištění dodávek kvalitních produktů a prodloužení jejich trvanlivosti. Tento proces zahrnuje kontrolu etylenu, oxidu uhličitého, kyslíku, okolní teploty a relativní vlhkosti.

Měření plynů – DOZRÁVÁNÍ OVOCE

Nesprávný přístup ke dozrávání ovoce a zeleniny může vést ke špatné kvalitě produktů a ztrátám. Vytvoření a údržba úzce definovaného prostředí v dozrávárnách pomáhá ovoci zůstat zralé a čerstvé, než se dostanou na pult obchodu. Toho lze dosáhnout použitím produktů Evikon MCI pro spolehlivé měření etylenu, oxidu uhličitého, provozní teploty a relativní vlhkosti.

Měření plynů – CHLAZENÍ

Moderní požadavky na ochranu životního prostředí, mezinárodní a místní bezpečnostní požadavky, touha podniků efektivně využívat zdroje a snižovat výrobní náklady nutí trh chlazení a chlazení přizpůsobit se a hledat inovativní řešení.