Čištění odpadních vod z komunálních, průmyslových a zemědělských zařízení je nutné pro jejich přeměnu do stavu vhodného k vypouštění do vodních toků, případně k dalšímu využití v uzavřených vodovodech.

Proces úpravy je doprovázen přítomností řady inertních, toxických a výbušných plynů, jejichž nebezpečné úrovně musí být kontrolovány detektory plynů pro bezpečnost personálu elektrárny a životního prostředí.

Metan (CH4): hořlavý plyn, který vzniká během počátečních fází čištění (hlavně rozkladem kalu) a může se hromadit v blízkosti skladovacích nádrží a usazovacích nádrží.

Jaké veličiny měřit?Typický měřící rozsahDoporučené produkty
Metane (CH₄)0…100% LEL (další rozsahy na vyžádání)E2608-CH4
E2618-CH4
E2638-CH4
E2648-CH4
E2670-CH4
Sirovodík (H2S)0…100 ppm
0…2 000 ppm
E2608-H2S
E2618-H2S
E2638-H2S
E2648-H2S

Sirovodík (H2S): vysoce toxický plyn, který se hromadí v blízkosti nádrží a usazovacích nádrží. H2S může být zpočátku přítomen ve vodě nebo se může vytvořit jako výsledek procesů úpravy.

Chlór (Cl2), Ozón (O3), Oxid siřičitý (SO2), Amoniak (NH3): toxické plyny, které se používají ve fázi dezinfekce vody (odstranění nepříjemných pachů a chutí).

Kyslík (O2): v důsledku chemických a organických procesů mohou uvolněné plyny vytlačit O2, což má za následek jeho nedostatek. Proto musí být hladina kyslíku neustále udržována na úrovni bezpečné pro lidi (ne nižší než 20,9 %).

Jaké veličiny měřit?Typický měřící rozsahDoporučené produkty
Chlorine (Cl₂)0…10 ppmE2608-Cl2
E2618-Cl2
E2638-Cl2
E2648-Cl2
Ozone (O3)0…1 ppm
0…5 ppm
E2608-O3
E2618-O3
E2638-O3
E2648-O3
Sulfur Dioxide (SO2)0…50 ppm
0…2 000 ppm
E2608-SO2
E2618-SO2
E2638-SO2
E2648-SO2
Ammonia (NH3)0…100 ppm
0…300 ppm
0…1 000 ppm
E2608-NH3
E2618-NH3
E2638-NH3
E2648-NH3
Oxygen (О2)0…25% vol.E2608-O2
E2618-O2
E2638-O2
E2648-O2

Comments are disabled.