Využití vlhkoměrů ve dřevozpracujícím průmyslu

S ohledem na zvyšující se nároky na efektivitu a udržitelnost je využití moderních technologií v zemědělství a lesnictví dnes již nutností. Zjistěte, jak vám měřiče vlhkosti dřeva pomůžou zvýšit výnosy dřeva i jeho kvalitu a snížit ekologickou stopu.

Optimalizace kvality vzduchu: Význam monitorování oxidu uhličitého

Oxid uhličitý je plyn běžně se vyskytující v zemské atmosféře a má bohaté využití v průmyslu. Je produktem dýchání, spalování, kvašení a dalších biochemických procesů, které jsou všude kolem nás. Přesto je ale tento plyn toxický. Jeho zvýšená koncentrace může vést k vážným zdravotním potížím.

Vše o montáži detektoru oxidu uhelnatého

Oxid uhelnatý (CO) je vysoce toxický plyn, který vzniká nedokonalým spalováním, tedy pokud není k plamenu zajištěn dostatečný přísun kyslíku nebo je teplota spalování příliš nízká. I pár nádechů přitom může vést k bezvědomí a mít i fatální následky. CO je bez chuti, barvy i zápachu, takže jej nelze odhalit jinak než s pomocí detektorů.

Kalibrační protokol a kalibrační certifikát: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Jednoduché detektory úniku plynů do domácností jsou nakalibrované již z výroby a další rekalibraci nepotřebují – mají totiž omezenou životnost a po dobu životnosti je prvotní kalibrace postačující. Zcela jiná je ale situace v případě profesionálních detektorů plynu do průmyslu, garáží apod. U těch je pravidelná rekalibrace nejen nezbytná pro správné fungování, ale dokonce ze zákona povinná.

Oxid uhelnatý – tichý zabiják

Oxid uhelnatý, hovorově “CéÓčko”, je velmi nebezpečný jedovatý plyn, který omezuje schopnost krve přenášet kyslík z plic do jednotlivých tkání. Zákeřnost oxidu uhelnatého je v tom, že není cítit ani vidět. Jedná se o bezbarvý a bez zápachový plyn. Většina lidí spoléhá na odurové příměsi v plynném palivu, které používají k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Oxid uhelnatý vzniká však právě v plynových kotlech a karmách při nedokonalém spalování a obvykle se emituje se spalinami. Plynové kotle se často umisťují do koupelen bytů, karmy přímo k vodovodním bateriím v koupelně i kuchyni. Zdroj toxického plynu si tedy umisťujeme přímo do domácnosti.

Vše o detektorech plynu

Detektory plynu

Detektory plynů, odborně snímače detekce koncentrace plynů, jsou bezpečnostní zařízení používaná ke včasnému varování před toxickou nebo výbušnou koncentrací různých nebezpečných plynů. Taková zařízení jsou nutná pro ochranu zdraví osob například v podzemních garážích, kotelnách, teplárnách nebo kuchyních a dalších prostorách, kde by potenciálně mohlo docházet ke zvýšení koncentrace nebezpečných plynů až k toxickým nebo výbušným hodnotám.

Měření plynů – ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

Čištění odpadních vod z komunálních, průmyslových a zemědělských zařízení je nutné pro jejich přeměnu do stavu vhodného k vypouštění do vodních toků, případně k dalšímu využití v uzavřených vodovodech.

Chladiva HFC

Chladiva HFC, Hydrofluorokarbony, nebo také hovorově freony jsou dnes nejrozšířenější náplně chladících zařízení a tepelných čerpadel. S chladivy se setkáváme v mnoha běžných aplikacích od chladících zařízeních velkých komerčních budov a hotelů, přes klimatizace v autech a menších domech, chlazení v ledničkách, mrazících zařízení, až po malá tepelná čerpadla v rodinných domech.