Oxid uhelnatý – tichý zabiják

Oxid uhelnatý, hovorově “CéÓčko”, je velmi nebezpečný jedovatý plyn, který omezuje schopnost krve přenášet kyslík z plic do jednotlivých tkání. Zákeřnost oxidu uhelnatého je v tom, že není cítit ani vidět. Jedná se o bezbarvý a bez zápachový plyn. Většina lidí spoléhá na odurové příměsi v plynném palivu, které používají k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Oxid uhelnatý vzniká však právě v plynových kotlech a karmách při nedokonalém spalování a obvykle se emituje se spalinami. Plynové kotle se často umisťují do koupelen bytů, karmy přímo k vodovodním bateriím v koupelně i kuchyni. Zdroj toxického plynu si tedy umisťujeme přímo do domácnosti.

Vše o detektorech plynu

Detektory plynu

Detektory plynů, odborně snímače detekce koncentrace plynů, jsou bezpečnostní zařízení používaná ke včasnému varování před toxickou nebo výbušnou koncentrací různých nebezpečných plynů. Taková zařízení jsou nutná pro ochranu zdraví osob například v podzemních garážích, kotelnách, teplárnách nebo kuchyních a dalších prostorách, kde by potenciálně mohlo docházet ke zvýšení koncentrace nebezpečných plynů až k toxickým nebo výbušným hodnotám.

Měření plynů – ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

Čištění odpadních vod z komunálních, průmyslových a zemědělských zařízení je nutné pro jejich přeměnu do stavu vhodného k vypouštění do vodních toků, případně k dalšímu využití v uzavřených vodovodech.

Chladiva HFC

Chladiva HFC, Hydrofluorokarbony, nebo také hovorově freony jsou dnes nejrozšířenější náplně chladících zařízení a tepelných čerpadel. S chladivy se setkáváme v mnoha běžných aplikacích od chladících zařízeních velkých komerčních budov a hotelů, přes klimatizace v autech a menších domech, chlazení v ledničkách, mrazících zařízení, až po malá tepelná čerpadla v rodinných domech.

Měření plynů – PRŮMYSLOVÉ KUCHYNĚ

Průmyslové kuchyně zajišťují teplá jídla pro celé podniky, kanceláře nebo třeba aerolinky. K vaření se v těchto kuchyních často používají plynové sporáky, kde může unikat zemní plyn nebo LPG.

Měření plynů – OCHRANNÁ ATMOSFÉRA

Trvanlivost ovoce a zeleniny může být snížena vlivem určitých podmínek prostředí ve skladovacích prostorách. Řízené vytváření ochranné atmosféry je dobrým řešením pro zajištění dodávek kvalitních produktů a prodloužení jejich trvanlivosti. Tento proces zahrnuje kontrolu etylenu, oxidu uhličitého, kyslíku, okolní teploty a relativní vlhkosti.

Měření plynů – DOZRÁVÁNÍ OVOCE

Nesprávný přístup ke dozrávání ovoce a zeleniny může vést ke špatné kvalitě produktů a ztrátám. Vytvoření a údržba úzce definovaného prostředí v dozrávárnách pomáhá ovoci zůstat zralé a čerstvé, než se dostanou na pult obchodu. Toho lze dosáhnout použitím produktů Evikon MCI pro spolehlivé měření etylenu, oxidu uhličitého, provozní teploty a relativní vlhkosti.

Měření plynů – CHLAZENÍ

Moderní požadavky na ochranu životního prostředí, mezinárodní a místní bezpečnostní požadavky, touha podniků efektivně využívat zdroje a snižovat výrobní náklady nutí trh chlazení a chlazení přizpůsobit se a hledat inovativní řešení.

Měření plynů – KLIMATIZACE

Hydrofluorovodíky (HFC / “freony”) a Hydrofluoralkeny (HFO) jsou dnes na trhu nejrozšířenější chladící plyny. Nejčastěji se vyskytují v klimatizacích a tepelných čerpadlech.

Měření plynů – SKLADOVÁNÍ ENERGIE

Na celém světě jsou přijímána opatření k efektivním úsporám energie. Skladování elektrické energie je jedním z nejsložitějších technických výzev naší doby. Nejběžnějším řešením jsou bateriové systémy skladování energie (BESS). Shromažďují přebytečnou energii z elektráren nebo elektrické sítě a v případě potřeby ji uvolňují a poskytují elektřinu.