Průmyslové kuchyně zajišťují teplá jídla pro celé podniky, kanceláře nebo třeba aerolinky. K vaření se v těchto kuchyních často používají plynové sporáky, kde může unikat zemní plyn nebo LPG.

Zemní plyn (70 – 98 % metanu) a LPG (minimálně 75 % propanu) jsou nebezpečné a hořlavé plyny. Aby se zabránilo výbušným koncentracím v důsledku úniku, musí být tyto plyny detekovány. Bezpečnost je vždy na prvním místě.

Zdroje úniků mohou vznikat z poškozeného potrubí, netěsných plynových lahví, vadných ventilů nebo netěsností hořáků.

Jaké veličiny měřit?Typický měřící rozsahDoporučené produkty
Metan0…100% LELE2608-CH4
E2615-LEL
E2618-CH4
E2630-LEL
E2638-CH4
E2648-CH4
LPG0…100% LELE2608-LEL
E2615-LEL
E2618-LEL
E2630-LEL
E2638-LEL
E2648-LEL

Comments are disabled.