Evikontroll μGas je nákladově efektivní a kompaktní řešení pro monitorování koncentrací a úniků nebezpečných plynů v objektu.

Řešení umožňuje připojit detektory plynu, detektory-vysílače teploty a vlhkosti a světelné moduly pro zvukové a viditelné alarmy, které varují zaměstnance.

Zařízení má již integrovaná relé pro ovládání alarmů, ventilace a dalších systémů v objektu. Ventilaci lze ovládat také pomocí analogových výstupů. Alarmy lze zobrazit na LCD displeji řídicí jednotky. Přední panel má 4 tlačítka pro pohodlné nastavení výrobku.

Uživatelé mohou ovládat, konfigurovat a testovat relé pomocí webového serveru řídicí jednotky. Zjednodušuje také údržbu, kalibraci a konfiguraci z počítače, tabletu nebo telefonu, když je zařízení připojeno k internetu prostřednictví WiFi sítě.

Funkce

 • Snadná montáž na lištu DIN
 • 32 vysílačů přes RS485
 • 8 skupin regulace vlhkosti pro řízení ventilace
 • 8 alarmů
 • 3 externí relé moduly
 • 32 světelných modulů
 • Záznam alarmů a událostí
 • Připojení WiFi

Vlastnosti

 • 1,8″ LDC obrazovka
 • 8 relé SPDT
 • 4 x (0) analogové výstupy 4-20 mA
 • 2 x porty RS-485
 • 4 x digitální vstupy (suché kontakty)
 • Protokoly Modbus RTU a HTTP GET / POST

Rozšíření a příslušenství

Řada E26xx
Detektory plynu

Řada E22xx
Převodníky vlhkosti a teploty

EK-485
Opakovač RS485

E7110-8R
Modul relé výstupu

E7110-8R
Modul relé výstupu

E7110- 8A
Modul analogového vstupu

E7110-8I
Modul analogového vstupu

E7110-8AS
Analogový vstupní modul, 4..20mA/0..10V

EK-30/60
Výstražná značka LED s houkačkou

E7890
Signalizační maják