DETEKTOR E2638

Detektor plynu ve dvou variantách

  • dva analogové výstupy – 4-20 mA nebo 0-10 V
  • digitální rozhraní RS485 Modbus RTU
  • krytí IP65
  • napájení 11…30 V DC
  • dvě spínací relé pro alarm/ventilaci
  • možnost připojení senzoru (drátově/vzdáleně)

Snímače detekce koncentrace plynu Evikon E2638 patří do řady multifunkčních měřících přístrojů rodiny PluraSens®. Využívají plynové senzory různých typů (polovodičové, elektrochemické, fotoionizační) k detekci nebezpečných koncentrací toxických a výbušných plynů a včasnému varování před jejich kritickou koncentrací. Senzory se vyznačují vynikající opakovatelností měření, stabilitou a dlouhou životností. Snímače jsou vhodné k použití v podzemních garážích, teplárnách, kotelnách, kuchyních a dalších rizikových oblastech, kde se potenciálně může akumulovat toxická koncentrace plynů.

Přístroje jsou od výrobce dodávány kalibrované pomocí standardních směsí plynů. Nedílnou součástí každého detektoru je kalibrační protokol prokazující nastavení výstražných mezí. Rekalibraci je doporučeno provádět každých 3…6 měsíců, přesná doba je závislá na typu detekovaného plynu.

Snímače jsou k dispozici v různých konfiguracích včetně varianty s LCD displejem.

V tabulce jsou k náhledu veškeré varianty detektoru.

Zkratky pro druh senzoru: EL=Elektrochemický, PL=Polovodičový, ON=Optický NDIR, O=Optický, FI=Fotoionizační, KT=Katalytický