S ohledem na zvyšující se nároky na efektivitu a udržitelnost je využití moderních technologií v zemědělství a lesnictví dnes již nutností. Zjistěte, jak vám měřiče vlhkosti dřeva pomůžou zvýšit výnosy dřeva i jeho kvalitu a snížit ekologickou stopu.

Měřiče vlhkosti využijete ve všech fázích zpracování dřeva

Moderní měřicí technika pomáhá lesníkům při správě a udržitelném využívání lesních zdrojů. Vlhkoměry najdou využití ve všech fázích zpracování dřeva – od samotného pěstování dřevin přes skladování dřeva a výrobu až po údržbu dřevěných výrobků či dřevostaveb.

Využití snímačů vlhkosti dřeva při pěstování dřevin

S ohledem na měnící se klimatické podmínky i zvyšující se nároky na udržitelnost v lesnictví jsou snímače vlhkosti dřeva nepostradatelným pomocníkem. Poskytují totiž lesníkům cenná data, která lze využít pro studium vlivu klimatických a dalších environmentálních faktorů na růst stromů. Díky těmto informacím lze optimalizovat výsadbu pro co nejvyšší výnosy s minimálními ekologickými dopady.

Snímače lze rovněž využít pro měření vlhkosti stromů, což je klíčové pro určení ideálního času pro kácení. Díky tomu má dřevo optimální kvalitu a dlouhodobou trvanlivost.

Měření vlhkosti dřeva během jeho zpracování a skladování

Po kácení následuje sušení a skladování dřeva. Ani v této fázi se neobejdete bez měření vlhkosti, aby se dřevo sušilo rovnoměrně a nebylo během skladování znehodnoceno.

Při výrobě dřevěného nábytku nebo dřevěných dekorací, stavebního materiálu, podlah nebo řemeslných výrobků je měření vlhkosti řeziva důležité pro zajištění kvality a dlouhé trvanlivosti produktů. Pokud je ve výrobě použito příliš vlhké dřevo, výsledný produkt se časem může deformovat. Vlhké dřevo mění svůj objem a tvar, může se zvlnit, praskat, spoje se můžou rozklížit a celý výrobek se jednoduše rozpadne.

Při zpracování dřeva je jeho vlhkost nejdůležitějším parametrem kvality

Vlhkost dřeva na topení

Pokud je dřevo určeno pro výrobu paliva, je nízká vlhkost klíčem k jeho vysoké výhřevnosti. Tím se snižuje spotřeba paliva i ekologická stopa vytápění. Vlhké dřevo navíc během hoření produkuje více sazí, dehtu a škodlivých zplodin.

Péče o dřevěné výrobky a dřevostavby

Snímače vlhkosti dřeva využijete i při kontrole stavebního materiálu, aby se zajistilo, že dřevo použité ve stavbě je vhodné a nebude způsobovat problémy jako plíseň nebo hniloba.

Do dřevostaveb lze instalovat systém senzorů vlhkosti, které včas odhalí zvyšující se vlhkost v konstrukčních materiálech. Zvýšenou vlhkost způsobují především změny teploty a vlhkosti vzduchu, ale také například poškozená hydroizolace, havárie na vodovodních potrubích či v systému vytápění. Vysoká vlhkost v konstrukčních materiálech dřevostaveb vede ke vzniku plísní, hniloby či dřevokazných hub a může nenávratně stavbu poškodit. Včasné odhalení problému je klíčem k minimalizaci nákladů na následné opravy. 

Moderní měřiče vlhkosti dřeva

V minulosti se používaly různé metody měření vlhkosti dřeva. Například metoda vážení spočívá ve zvážení surového a poté usušeného dřeva, přičemž rozdíl v hodnotách představuje objem odpařené vody. Zkušený truhlář může přibližnou vlhkost dřeva odhadnout i na základě zvuku, který vzniká tlučením dvou polen o sebe.

Moderní digitální vlhkoměry jsou mnohem přesnější a jejich obsluha je velmi snadná. Obsahují dvě elektrody, které se zapíchnou nebo zatlučou do dřeva (nikoliv kůry) do hloubky zhruba 1 cm. Elektrody poté změří elektrický odpor, na základě kterého vlhkoměr vypočte vlhkost. Voda volně vede elektrický proud, a proto čím vyšší je obsah vody, tím vyšší je vodivost. Údaj (obsah vody v procentech) se vám jednoduše zobrazí na displeji.

Nevýhodou této metody je fakt, že po elektrodách zůstanou ve dřevě malé dírky. Ve většině případů to nevadí, pokud ovšem požadujete zcela nedestruktivní metodu, lze zvolit tzv. kapacitní měřiče vlhkosti dřeva s měřicí destičkou. Ta se na dřevo pouze přiloží. Tato zařízení ovšem poskytují méně přesné měření.

Vlhkoměry na dřevo Evikon

Měřiče vlhkosti Evikon vynikají vysokou přesností (odchylky v měření menší než 1 %) a rozsahem měření 7-20 %. Robustní šroubové elektrody jsou vyrobeny z nerezové oceli a jejich propojovací kabely jsou opatřeny izolací FEP. Díky tomu vydrží i ty nejnáročnější podmínky sušicích pecí.Využívejte i vy lesní zdroje efektivně. Se senzory vlhkosti se můžete spolehnout nejen na nejvyšší kvalitu dřevěných výrobků, ale také pomůžete minimalizovat ekologickou zátěž při zpracování dřeva ve všech fázích.

Comments are disabled.