SNÍMAČ PLYNU PRO VODÍK E2670

Snímač je určen k detekci:
Metan / Propan / Butan / Vodík / Acetylen

Vlastno​sti:

  • Selektivní, citlivá a stabilní detekce
  • Dlouhá životnost polovodičového senzoru
  • Montáž na stěnu, ochrana IP66, ATEX
  • Dva analogové výstupy 4-20mA/0-10V
  • Digitální komunikace ModBus RS485

Snímač hořlavých plynů slouží k měření hodnot detekovaného plynu v ovzduší a včasnému varování před nebezpečnou (toxickou) koncentrací. Snímač je vhodný pro použití v podzemních garážích, kotelnách, kuchyních a dalších uzavřených prostorech s možností akumulace nebezpečného množství plynu. Snímače nebezpečné koncentrace plynů se zpravidla používají v kombinaci s ústřednou detekce plynů v bezpečné zóně (mimo Ex).

Nemá vlastní světelnou a zvukovou signalizaci. Snímače řady E2670 jsou inteligentním řešením pro moderní aplikace s komunikací ModBus RS485 a dvěma analogovými výstupy 4-20mA/0-10V. Snímače je třeba propojit s ústřednou, která nashromáždná data zpracuje a vyhodnotí.

Vyrobeno v robustním hliníkovém provedení s krytím IP66, odolný vůči mechanickému poškození. Tuhý, houževnatý, odolný proti nízkým i vysokým teplotám, zdravotně nezávadný. Vhodný pro použití v ATEX zónách 2 a 22. Více podrobněji o ATEX v prohlášení o shodě a technickém listu.

Každý snímač je z výroby nakalibrován na výchozí hodnoty (popsáno v manuálu). Zákon udává, že je nutné provádět rekalibraci minimálně jednou za 12 měsíců. Kalibraci může provádět pouze osoba certifikovaná výrobcem.

Doporučená oblast pokrytí jedním snímačem je 80-120 m2, 5-6 m rádius.