KOMBINOVANÝ DETEKTOR E2632

Dvoukanálový detektor plynu pro oxid uhelnatý a metan

  • detekce dvou plynů najednou
  • snadná instalace na zeď
  • krytí IP65
  • napájení 24 V DC nebo 230 V AC
  • dvě spínací relé pro senzory
  • integrovaná akustická signalizace 85 dB
  • LED vizuální signalizace blikající

Kombinovaný detektor Evikon E2632 je elektronické zařízení, určené k detekci koncentrace nebezpečných plynů a včasnému varování před jejich kritickou koncentrací. Zařízení je vhodné k použití v podzemních garážích, teplárnách, kotelnách, kuchyních a dalších rizikových prostorách, kde se potencionálně může akumulovat toxická koncentrace plynu.

Čtyři (dvě pro každý senzor) výstupní relé s přepínacím kontaktem lze využít pro připojení externí signalizace nebo ventilačního systému. Snímač sám je vybaven sirénou a LED světelnou signalizací.

Zařízení je dodáváno s kalibrovaným a teplotně kompenzovaným elektrochemickým nebo polovodičovým senzorem se spolehlivou opakovatelností měření, stabilitou a dlouhou životností. Nedílnou součástí každého balení nového detektoru je kalibrační protokol.