Hydrofluorovodíky (HFC / “freony”) a Hydrofluoralkeny (HFO) jsou dnes na trhu nejrozšířenější chladící plyny. Nejčastěji se vyskytují v klimatizacích a tepelných čerpadlech.

Nejvíce používaná chladiva v klimatizaci jsou R-134A, R-407A, R-410A, R-417A, R-417B, R-507. Tyto HFC nejsou toxické ani hořlavé za normálních podmínek (klasifikace bezpečnosti A1). Tyto chladiva však přispívají ke globálnímu oteplování. Mají vysoký koeficient potenciálu globálního oteplování (GWP). Proto musí všechny chladicí systémy s náplní HFC/freonů splňovat nařízení EU o F-plynech (zabraňující emisím do atmosféry).

Samostatně stojí za zmínku chladiva R-32, R-1234yf a R-1234ze (neboli tzv. HFO), protože jsou zahrnuta do bezpečnostní skupiny A2L. Chladiva této klasifikace jsou hořlavá, to znamená, že je třeba přijmout opatření, aby se zabránilo náhodnému nahromadění chladiva, zejména během plnění systémů.

Systém detekce úniku chladiva umožňuje nejen splnit všechny předpisy, ale také zajistit bezpečnost lidí, snížit emise, zabránit ztrátám drahých chladiv a minimalizovat náklady na údržbu zařízení.

Jaké veličiny měřit?Jaké veličiny měřit?Doporučené produkty
F-plyny (HFC, HFO)0…50% LFL
0…1 000 ppm
E2608-HFC
E2610-HFC
E2611-HFC
E2618-HFC
E2630-HFC
E2638-HFC
E2648-HFC

Comments are disabled.