Na celém světě jsou přijímána opatření k efektivním úsporám energie. Skladování elektrické energie je jedním z nejsložitějších technických výzev naší doby. Nejběžnějším řešením jsou bateriové systémy skladování energie (BESS). Shromažďují přebytečnou energii z elektráren nebo elektrické sítě a v případě potřeby ji uvolňují a poskytují elektřinu.

V těchto systémech jsou dnes k dispozici různé chemické složení baterií, včetně olověných a lithium-iontových. Nepřetržitý provoz BESS vyžaduje vytvoření správných podmínek prostředí v prostorách, kde se nacházejí, a to udržování určité teploty a relativní vlhkosti.

Jaké veličiny měřit?Doporučené produkty
Relativní vlhkost (RV) a
Prostorová teplota
E2218
E2228

Zásobníky energie na principu olověných akumulátorů jsou považovány za jedny z nejrozšířenějších v této oblasti. Vzhledem k tomu, že baterie při dobíjení uvolňují vodík (H2) – hořlavý a výbušný plyn, je třeba přítomnost vodíku detekovat.

Obdobným řešením jsou lithium-iontové baterie. Lithium-iontové baterie se při nabíjení zahřívají s uvolňují oxid uhelnatý (CO). Vybavení skladu energie čidly CO přispívá ke správnému fungování ventilačního systému, aby se předešlo vysokým koncentracím plynu a nesprávnému provozu zařízení.

Jaké veličiny měřit?Typický měřící rozsahDoporučené produkty
Vodík (H₂)0…100% LELE2608-LEL
E2610-LEL
E2611-LEL
E2615-LEL
E2618-LEL
E2630-LEL
E2638-LEL
E2648-LEL
Oxid uhelnatý (CO)0…1 000 ppmE2608-CO
E2610-CO
E2615-CO
E2618-CO
E2630-CO
E2638-CO
E2648-CO

Comments are disabled.