Porucha kotle může vést k úniku drahého a hořlavého plynového paliva. Pro bezpečný provoz kotelen je třeba tyto úniky včas zjistit a odstavit kotelnu. Nejčastěji se v kotelnách používá zemní plyn NG nebo zkapalněný ropný plyn (LPG).

Zemní plyn (70 – 98 % metanu) a LPG (minimálně 75 % propanu) jsou plyny hořlavé a zároveň toxické. Vysoké koncentrace těchto plynů mohou způsobit zdravotní problémy a nebezpečí výbuchu. akékoli úniky musí být včas odhaleny, aby byla přijata bezpečnostní opatření.

Jaké veličiny měřit?Typický měřící rozsah
Metan (CH₄)0…100% LEL

V plynových kotelnách může docházet k nedokonalému spalování. To znamená, že při spalování část uhlíku shoří a vznikne oxid uhličitý (CO2) a část shoří pouze na oxid uhelnatý (CO). CO je bez zápachu, barvy a chuti, takže je nemožné zjistit jeho přítomnost bez detekčního zařízení. Otrava oxidem uhelnatým je nenápadná a vždy velmi vážná. CO je trochu lehčí než vzduch. Za pokojových teplot se rozpíná po prostoru a v takových případech je třeba umístit detekční systém do výšky hlavy (cca 1,5-1,7m nad podlahou). V kotelnách, kde vzniká právě nedokonalým spalování se emituje do prostoru s horkými spalinami. To znamená, že CO bude stoupat ke stropu s horkými spalinami a až po ochlazení klesat. V takových případech je možné umístit detektor na strop v blízkosti zdroje tepla.

Jaké veličiny měřit?Typický měřící rozsahDoporučené produkty
LPG (Propan C3H8)0…100% LELE2608-LEL
E2610-LEL
E2611-LEL
E2630-LEL
E2638-LEL
E2648-LEL
Oxid uhelnatý (CO)0…1 000 ppmE2610-CO
E2618-CO
E2630-CO
E2632-CO-CH4
E2638-CO
E2648-CO

Comments are disabled.