Elektrické vysokozdvižné vozíky, průmyslové vozíky, zakladače a paletové vozíky: to vše je poháněno olověnými akumulátory, které je třeba je dobíjet. Z tohoto důvodu jsou nabíjecí stanice baterií důležitou součástí velkých průmyslových skladů, logistických či distribučních center a výrobních zařízení.

Při nabíjení akumulátorů se uvolňuje několik vedlejších produktů včetně vodíku H2. Vodík je velmi reaktivní, hořlavý a výbušný plyn. Větrání místnosti pro nabíjení baterií jako takové je rozhodující pro udržení koncentrace pod dolní mezí výbušnosti (LEL). Aby se zabránilo vysokým koncentracím a aby byla včas přijata bezpečnostní opatření, je nutná přítomnost detektorů plynů vodíku.

Jaké veličiny měřit?Typický měřící rozsahDoporučené produkty
Vodík (H₂)0…100% LELE2608-LEL
E2610-LEL
E2611-LEL
E2615-LEL
E2618-LEL
E2630-LEL
E2638-LEL
E2648-LEL

Správný provoz a udržení životnosti baterií vyžaduje také správnou teplotu a vlhkost, čehož lze dosáhnout pomocí speciálních měřicích přístrojů.

Evikon MCI nabízí přístroje pro spolehlivé měření teploty, relativní vlhkosti a detekci H2.

Jaké veličiny měřit?Doporučené produkty
Relativní vlhkost (RV) a Prostorová teplotavlhkost (RV) a Prostorová teplota
E2218
E2228
ET701
ET711
ET721

Comments are disabled.