Bezpečnost a spolehlivost úschovy dat je v dnešní době jednou z nejvyšších priorit v každé budově. Tento nelehký úkol zpravidla padá na datová centra a serverovny, kde správná teplota a vlhkost hrají klíčovou roli v udržení chodu datového centra.

Vybavení datových center je energeticky náročné a při provozu vzniká přebytečné teplo, které je třeba odvádět. Měření teploty a relativní vlhkosti zaručí udržení vhodných pracovních podmínek. Díky nepřetřžitému měření lze optimalizovat nastavení klimatizačního systému a předejít tak snížení životnosti datového centra nebo částečným výpadkům připojení.

V neposlední řadě je třeba hlídat únik chladiva v klimatizačního systému. Takový únik může způsobit poškození serverů a pokrytí mastným chladivem. Chladivo je tedy již při malém úniku třeba uzavřít v chladícím zařízení a ochránit tak drahé datové centrum.

Jaké veličiny měřit?Doporučené produkty
Relativní vlhkost (RV) a
prostorová teplota
E2218
E2228
Koncentrace chladiva (HFC)E2608-HFC
E2610-HFC
E2630-HFC
E2638-HFC
E2648-HFC

Klíčem k hladkému provozu datového centra je zálohování napájení pomocí baterií, které jsou neustále nabíjené. Nejběžnější typ pro datová centra jsou olověné baterie, které při nabíjení emitují vodík H2. Vodík v baterii vzniká chemickou reakcí a může dosáhnout nebezpečné výbušné koncentrace. Pro bezpečnost celé budovy je třeba hlídat jeho koncentraci. Množství vodíku nesmí dosáhnout dolní meze výbušnosti (LEL). Detektory vodíku spolehlivě tuto mez ohlídají a včas spustí větrání a varování osob.

Jaké veličiny měřit?Typický měřící rozsahDoporučené produkty
Vodík (H₂)0…100% LELE2608-LEL
E2610-LEL
E2611-LEL
E2615-LEL
E2618-LEL
E2630-LEL
E2638-LEL
E2648-LEL

Comments are disabled.