Nebezpečné koncentrace toxických a hořlavých plynů v podzemních garážích vzniká z nedokonalého spalování motorů. Základním požadavkem bezpečnostního systému je hlídání koncentrací LPG, CO, NO2 a v některých zemích CO2.

Detekční systémy Evikon MCI řeší tento náročný úkol spínáním ventilace a včasným varováním všech osob v objektu.

Jaké veličiny měřit?Typický měřící rozsahDoporučené produkty
Oxid uhelnatý (CO)0…200 ppm
0…300 ppm
0…1000 ppm
E2608-CO
E2610-CO
E2615-CO
E2618-CO
E2630-CO
E2638-CO
E2648-CO
E2660-CO-NO2
E2660-CO-CO2
E2660-CO-LPG
Oxid dusičitý (NO2)0…20 ppmE2608-NO2
E2615-NO2
E2618-NO2
E2630-NO2
E2638-NO2
E2648-NO2
E2660-CO-NO2
Oxid uhličitý (CO2)0…10 000 ppmE2608-CO2
E2618-CO2
E2638-CO2
E2648-CO2
E2660-CO-CO2
LPG0…100% LELE2608-LEL
E2610-LEL
E2611-LEL
E2615-LEL
E2630-LEL
E2638-LEL
E2648-LEL
E2660-CO-LPG
Absolutní vlhkost (AV)E2218
E2228

Comments are disabled.