Moderní požadavky na ochranu životního prostředí, mezinárodní a místní bezpečnostní požadavky, touha podniků efektivně využívat zdroje a snižovat výrobní náklady nutí trh chlazení a chlazení přizpůsobit se a hledat inovativní řešení.

Detektory a snímače Evikon jsou schopny správně fungovat v extrémních podmínkách po celou deklarovanou životnost díky speciálně vyvinuté technologii vytápění měřícího prvku. Poskytujeme produkty pro detekci HFC, stejně jako amoniaku, propanu a oxidu uhličitého v průmyslových a komerčních chladicích aplikacích.

Jaké veličiny měřit?Typický měřící rozsahDoporučené produkty
Uhlovodíky (HFC)0…1 000 ppm
0…2 500 ppm
E2608-HFC
E2618-HFC
E2630-HFC
E2638-HFC
E2648-HFC
Amoniak (NH3)0…100 ppm
0…100% LEL
E2608-NH3-E
E2608-NH3-P
E2618-NH3-E
E2618-NH3-P
E2638-NH3-E
E2638-NH3-P
E2648-NH3-E
E2648-NH3-P
Е2670-NH3-E
E2670-NH3-P
Propan (C3H8)0…100% LELE2608-LEL
E2618-LEL
E2638-LEL
E2648-LEL
E2670-LEL
Oxid uhličitý (CO₂)0…10 000 ppm
0…50 000 ppm
E2608-LEL
E2618-LEL
E2638-LEL
E2648-LEL

Chladiva, které dokážeme měřit

R-10R-111R-125R-141aR-213R-225bbR-233R-235daR-244ccR-252ecR-271R-401b
R-11R-112R-E125R-141bR-214R-225caR-233caR-235faR-244daR-253R-271bR-401c
R-12R-112aR-130R-141B2R-215R-225cbR-233cbR-236cbR-244dbR-253baR-271dR-402a
R-12B1R-113R-130aR-142aR-216R-225ccR-233ccR-236eaR-244eaR-253bbR-271fbR-402b
R-12B2R-113aR-131R-142bR-216caR-225daR-234R-236faR-244ebR-253caR-272R-403a
R-13R-114R-131aR-143R-217R-225eaR-234aaR-FE-36R-244ecR-253cbR-281R-403b
R-13B1R-114aR-131bR-143aR-217baR-225ebR-234abR-236meR-244faR-253eaR-290R-404a
R-13I1R-114B2R-132R-143mR-218R-226R-234baR-241R-244fbR-253ebR-C316R-405a
R-14R-115R-132aR-E143aR-221R-226baR-234bbR-242R-245caR-253ecR-C317R-406a
R-20R-116R-132bR-150R-222R-226caR-234bcR-243R-245cbR-253faR-C318R-406b
R-21R-120R-132cR-150aR-222cR-226cbR-234caR-243caR-245eaR-253fbR-3-1-10R-407a
R-22R-121R-132bB2R-151R-223R-226daR-234cbR-243cbR-245ebR-253fcR-329ccbR-407b
R-22B1R-121aR-133R-151aR-223caR-226eaR-234ccR-243ccR-245faR-254cbR-338eeaR-407c
R-23R-122R-133aR-152R-223cbR-227caR-234cdR-243daR-245mcR-254pcR-347ccdR-407d
R-30R-122aR-133bR-152aR-224R-227eaR-234daR-243eaR-245mfR-261R-347mccR-407e
R-31R-122bR-134R-160R-224caR-227ca2R-234faR-243ecR-245qcR-261baR-347mmyR-407f
R-32R-123R-134aR-161R-224cbR-227meR-234fbR-244R-251R-262R-365mfcR-408a
R-40R-123aR-E134R-170R-224ccR-231R-235R-244baR-252R-262caR-4-1-12R-409a
R-41R-123bR-140R-E170R-225R-232R-235caR-244bbR-252caR-262faR-5-1-14R-409b
R-50R-124R-140aR-211R-225aaR-232caR-235cbR-244caR-252cbR-262fbR-400R-410a
R-110R-124aR-141R-212R-225baR-232cbR-235ccR-244cbR-252dcR-263R-401aR-410b
R-411aR-417aR-422dR-432aR-439aR-454bR-501R-510aR-611R-732R-1130R-1234ze
R-411bR-417bR-423aR-433aR-440aR-454cR-502R-511aR-630R-740R-1132aR-1270
R-411cR-418aR-424aR-433aR-441aR-455aR-503R-513aR-631R-744R-1140R-1336mzz-E
R-412aR-419aR-425aR-433aR-447aR-456aR-504R-514aR-702R-744aR-1141R-1336mzz-Z
R-413aR-420aR-426aR-434aR-448aR-457aR-505R-515bR-704R-764R-1150
R-414aR-421aR-427aR-435aR-449aR-458aR-506R-600R-717R-784R-1216
R-414bR-421bR-428aR-436aR-450aR-459aR-507aR-600aR-718R-1112aR-1218
R-415aR-422aR-429aR-436bR-452aR-466aR-508aR-601R-720R-1113R-1224yd
R-415bR-422bR-430aR-437aR-452bR-471aR-508bR-601aR-728R-1114R-1233zd
R-416aR-422cR-431aR-438aR-454aR-500R-509aR-610R-729R-1120R-1234yf

Comments are disabled.