Využití vlhkoměrů ve dřevozpracujícím průmyslu

S ohledem na zvyšující se nároky na efektivitu a udržitelnost je využití moderních technologií v zemědělství a lesnictví dnes již nutností. Zjistěte, jak vám měřiče vlhkosti dřeva pomůžou zvýšit výnosy dřeva i jeho kvalitu a snížit ekologickou stopu.

Optimalizace kvality vzduchu: Význam monitorování oxidu uhličitého

Oxid uhličitý je plyn běžně se vyskytující v zemské atmosféře a má bohaté využití v průmyslu. Je produktem dýchání, spalování, kvašení a dalších biochemických procesů, které jsou všude kolem nás. Přesto je ale tento plyn toxický. Jeho zvýšená koncentrace může vést k vážným zdravotním potížím.

Vše o montáži detektoru oxidu uhelnatého

Oxid uhelnatý (CO) je vysoce toxický plyn, který vzniká nedokonalým spalováním, tedy pokud není k plamenu zajištěn dostatečný přísun kyslíku nebo je teplota spalování příliš nízká. I pár nádechů přitom může vést k bezvědomí a mít i fatální následky. CO je bez chuti, barvy i zápachu, takže jej nelze odhalit jinak než s pomocí detektorů.

Kalibrační protokol a kalibrační certifikát: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Jednoduché detektory úniku plynů do domácností jsou nakalibrované již z výroby a další rekalibraci nepotřebují – mají totiž omezenou životnost a po dobu životnosti je prvotní kalibrace postačující. Zcela jiná je ale situace v případě profesionálních detektorů plynu do průmyslu, garáží apod. U těch je pravidelná rekalibrace nejen nezbytná pro správné fungování, ale dokonce ze zákona povinná.