Měření plynů – PRŮMYSLOVÉ KUCHYNĚ

Průmyslové kuchyně zajišťují teplá jídla pro celé podniky, kanceláře nebo třeba aerolinky. K vaření se v těchto kuchyních často používají plynové sporáky, kde může unikat zemní plyn nebo LPG.

Měření plynů – OCHRANNÁ ATMOSFÉRA

Trvanlivost ovoce a zeleniny může být snížena vlivem určitých podmínek prostředí ve skladovacích prostorách. Řízené vytváření ochranné atmosféry je dobrým řešením pro zajištění dodávek kvalitních produktů a prodloužení jejich trvanlivosti. Tento proces zahrnuje kontrolu etylenu, oxidu uhličitého, kyslíku, okolní teploty a relativní vlhkosti.

Měření plynů – DOZRÁVÁNÍ OVOCE

Nesprávný přístup ke dozrávání ovoce a zeleniny může vést ke špatné kvalitě produktů a ztrátám. Vytvoření a údržba úzce definovaného prostředí v dozrávárnách pomáhá ovoci zůstat zralé a čerstvé, než se dostanou na pult obchodu. Toho lze dosáhnout použitím produktů Evikon MCI pro spolehlivé měření etylenu, oxidu uhličitého, provozní teploty a relativní vlhkosti.

Měření plynů – CHLAZENÍ

Moderní požadavky na ochranu životního prostředí, mezinárodní a místní bezpečnostní požadavky, touha podniků efektivně využívat zdroje a snižovat výrobní náklady nutí trh chlazení a chlazení přizpůsobit se a hledat inovativní řešení.

Měření plynů – KLIMATIZACE

Hydrofluorovodíky (HFC / “freony”) a Hydrofluoralkeny (HFO) jsou dnes na trhu nejrozšířenější chladící plyny. Nejčastěji se vyskytují v klimatizacích a tepelných čerpadlech.

Měření plynů – SKLADOVÁNÍ ENERGIE

Na celém světě jsou přijímána opatření k efektivním úsporám energie. Skladování elektrické energie je jedním z nejsložitějších technických výzev naší doby. Nejběžnějším řešením jsou bateriové systémy skladování energie (BESS). Shromažďují přebytečnou energii z elektráren nebo elektrické sítě a v případě potřeby ji uvolňují a poskytují elektřinu.

Měření plynů – KOTELNY

Porucha kotle může vést k úniku drahého a hořlavého plynového paliva. Pro bezpečný provoz kotelen je třeba tyto úniky včas zjistit a odstavit kotelnu. Nejčastěji se v kotelnách používá zemní plyn NG nebo zkapalněný ropný plyn (LPG).

Měření plynů – NABÍJECÍ STANICE

Elektrické vysokozdvižné vozíky, průmyslové vozíky, zakladače a paletové vozíky: to vše je poháněno olověnými akumulátory, které je třeba je dobíjet. Z tohoto důvodu jsou nabíjecí stanice baterií důležitou součástí velkých průmyslových skladů, logistických či distribučních center a výrobních zařízení.

Měření plynů – DATOVÁ CENTRA

Bezpečnost a spolehlivost úschovy dat je v dnešní době jednou z nejvyšších priorit v každé budově. Tento nelehký úkol zpravidla padá na datová centra a serverovny, kde správná teplota a vlhkost hrají klíčovou roli v udržení chodu datového centra.

Měření plynů – PODZEMNÍ GARÁŽE

Nebezpečné koncentrace toxických a hořlavých plynů v podzemních garážích vzniká z nedokonalého spalování motorů. Základním požadavkem bezpečnostního systému je hlídání koncentrací LPG, CO, NO2 a v některých zemích CO2.