Kalibrační protokol a kalibrační certifikát: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Jednoduché detektory úniku plynů do domácností jsou nakalibrované již z výroby a další rekalibraci nepotřebují – mají totiž omezenou životnost a po dobu životnosti je prvotní kalibrace postačující. Zcela jiná je ale situace v případě profesionálních detektorů plynu do průmyslu, garáží apod. U těch je pravidelná rekalibrace nejen nezbytná pro správné fungování, ale dokonce ze zákona povinná.