Použitý detektor: E2632-CO-LEL-230

Instalační partner: Trend Technologie s.r.o. trend-technologie.cz

Bytový objekt má 48 bytů. V kotelně slouží kombinovaný detektor Evikon E2632-CO-LEL k zajištění bezpečného chodu plynové kotelny. Kombinovaný detektor chrání kotelnu před únikem plynného paliva a zároveň před nahromaděním velmi nebezpečného oxidu uhelnatého.

Comments are disabled.