Rekonstrukce kotelny v Domově seniorů v Šumperku


Použitý detektor: E2638-O2-3Y-R-LCD-230

Instalační partner: Unipro spol. s r.o. www.unipro.cz

V domově seniorů v Šumperku je instalován kombinovaný detektor Evikon E2632-CO-LEL. Vyhodnocení úniků a hromadění plynů je zařízeno pomocí poruchové signalizace Siemens KOTELNIK 1. Poruchová signalizace tak sdružuje všechny možné poruchy kotelny včetně úniku plynu.