Optimalizace kvality vzduchu: Význam monitorování oxidu uhličitého

Oxid uhličitý je plyn běžně se vyskytující v zemské atmosféře a má bohaté využití v průmyslu. Je produktem dýchání, spalování, kvašení a dalších biochemických procesů, které jsou všude kolem nás. Přesto je ale tento plyn toxický. Jeho zvýšená koncentrace může vést k vážným zdravotním potížím.

Vše o montáži detektoru oxidu uhelnatého

Oxid uhelnatý (CO) je vysoce toxický plyn, který vzniká nedokonalým spalováním, tedy pokud není k plamenu zajištěn dostatečný přísun kyslíku nebo je teplota spalování příliš nízká. I pár nádechů přitom může vést k bezvědomí a mít i fatální následky. CO je bez chuti, barvy i zápachu, takže jej nelze odhalit jinak než s pomocí detektorů.

Vše o detektorech plynu

Detektory plynu

Detektory plynů, odborně snímače detekce koncentrace plynů, jsou bezpečnostní zařízení používaná ke včasnému varování před toxickou nebo výbušnou koncentrací různých nebezpečných plynů. Taková zařízení jsou nutná pro ochranu zdraví osob například v podzemních garážích, kotelnách, teplárnách nebo kuchyních a dalších prostorách, kde by potenciálně mohlo docházet ke zvýšení koncentrace nebezpečných plynů až k toxickým nebo výbušným hodnotám.